คำนวนราคาส่งเบื้องต้นง่ายๆ ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์

คำนวนราคาส่งเบื้องต้นง่ายๆ ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์

ลูกค้าสามารถทำรายการประเมินค่าส่งพัสดุของ นครชัยแอร์ ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ ให้คุณทำรายการได้ตลอด 24 ชม. เพิ่มความสะดวก ให้คุณทราบราคาก่อนนำพัสดุมาจัดส่ง

วิธีใช้งาน

  1. ไปยังหน้าประเมินราคาส่งพัสดุเบื้องต้น www.nca-express.com/price
  2. เลือกต้นทาง (สาขาที่ลูกค้าไปทำรายการส่ง)
  3. เลือกปลายทาง (จังหวัดที่ลูกค้าต้องการส่งของไปถึง)
  4. ระบุ ขนาด ( กว้าง + ยาว + สูง) และน้ำหนัก
  5. เลือก ประเภทพัสดุ อธิบายคือ : พัสดุทั่วไป = ลูกค้ามารับเองที่สาขา / พัสดุส่งถึงมือ = พัสดุส่งถึงบ้าน
  6. พัสดุพิเศษ คือ เลือกพัสดุที่จะส่ง ได้แก่ ปกติ = พัสดุส่งตามปกติ / พิเศษ = พัสดุที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ เช่นของเสียหายง่าย อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์
  7. กรอกข้อมูลในอักษรภาพ : เพื่อยืนยันว่าทำรายการด้วยมนุษย์ (ไม่ใช่ Bot)
  8. กดปุ่ม : คำนวน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *