นครชัยแอร์ ส่งของข้ามภาค (อีสาน-ตะวันออก) ส่งด่วนถึงภายใน 1 วัน

นครชัยแอร์ ส่งของข้ามภาค (อีสาน-ตะวันออก) ส่งด่วนถึงภายใน 1 วัน

NCA Express ให้คุณไม่ต้องรอสินค้านาน เมื่อส่งพัสดุข้ามภาค-ระหว่างจังหวัด (อีสาน-ตะวันออก) ส่งด่วนถึงภายใน 1 วัน (Next Day)

พัสดุที่สามารถจัดส่งได้

  • พัสดุทั่วไป ที่ไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมายและขนาดไม่เกินที่กำหนด
  • ต้นไม้สวยงาม , ผลไม้ตามฤดูกาล , ผักสด (บรรจุแพคเกจเรียบร้อย)
  • ข้าวสาร หรือของบรรจุในกระสอบ (มัดแน่นหนา)
  • อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ (ใช้ด่วนจำเป็นด่วน ส่งที่นี่ค่ะ)
  • พัสดุขนาดไม่เกิน (ก+ย+ส) บวกรวมกันไม่เกิน 120 ซม. หรือ น้ำหนักไม่เกิน 35 กก./ชิ้น

ตรวจสอบสาขาที่ให้บริการ ภาคอีสาน-ตะวันออก (ส่ง-รับด่วนภายใน 1 วัน)

ภาคอีสาน
1. หนองคาย10. ยโสธร
2. อุดรธานี11. นครพนม
3. ขอนแก่น12. สกลนคร
4. เมืองเก่า (ขอนแก่น)13. พรรณานิคม
5. กาฬสินธุ์14. อุบลราชธานี
6. มหาสารคาม15. ศรีสะเกษ
7. ร้อยเอ็ด16. สุรินทร์
8. มุกดาหาร17. บุรีรัมย์
9. อำนาจเจริญ18. นครราชสีมา
(ภาคอีสาน)
ภาคตะวันออก
1. ชลบุรี
2. อ่าวอุดม (ชลบุรี)
3. พัทยา
4. บ้านฉาง (ระยอง)
5. บ้านแลง (ระยอง)
6. ระยอง
(ภาคตะวันออก)

ทางลัดบริการ