ตรวจสอบสาขาที่ให้บริการในช่วงสถานการณ์ โควิด ล็อคดาวน์ 2564

ตรวจสอบสาขาที่ให้บริการในช่วงสถานการณ์ โควิด ล็อคดาวน์ 2564

NCA Express บริการส่งพัสดุด่วนของ นครชัยแอร์ ขอเรียนแจ้งรายชื่อสาขาที่เปิดให้บริการ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด ล็อคดาวน์ 2564 นครชัยแอร์ เปิดส่งพัสดุทุกวัน โดยมีสาขาดังนี้

เริ่ม 21 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป (จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง)