สมัครสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กับ NCA Express วันนี้ เพื่อรับส่วนลดค่าสั่งพัสดุ 20% (สมัครฟรี)

สมาชิกกลุ่มเกษตรกร

สิทธิประโยชน์ รับส่วนลดค่าส่งพัสดุ ลด20% (สมัครฟรี)

หลักฐานการสม้คร

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร (รับรองสำเนา)
  • เอกสารขึ้นทะเบียนเกษตรกร*
  • รูปถ่ายสวน – ไร่

*กรณีไม่มีเอกสารขึ้นทะเบียนเกษตรกร (เตรียมหลักฐานดังนี้)

  • ข้าราชการเป็นผู้รับรอง โดย กำนัน / ผู้ใหญ่บ้านลงนามรับรองว่าผู้สมัครเป็นเกษตรจริง (ในสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร)
  • แนบสำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้รับรอง

ช่องทางการสมัคร
แจ้งความประสงค์ พร้อมส่งหลักฐาน
สมัครได้ที่ Line : @ncaexpress


เพิ่มความคุ้มค่าในธุรกิจ เมื่อสมัครสมาชิกกับ NCA Express