NCA Express บริการส่งพัสดุด่วน ของบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

บริการส่งพัสดุด่วนระหว่างจังหวัด ครอบคลุมเส้นทาง กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคอีสาน เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 บริการส่งพัสดุด่วนถึงผู้รับภายใน 1 วัน

พันธกิจ

สร้างสรรค์และพัฒนาการบริการ ขนส่งผู้โดยสารที่มีคุณภาพดีเยี่ยม มีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นเลิศทางด้านการบริการ อันจะก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าและประชาชนผู้ใช้บริการ ภายใต้ระบบการจัดการที่ดีมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อบอุ่น เน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่คิดดี ทำดีและเสียสละเพื่อส่วนรวมตลอดจนสังคมประเทศชาติ และมีความรักในองค์กร

จุดเด่นของเรา

 • ดูแลพัสดุทุกชิ้นด้วยความระมัดระวัง ตามมาตรฐานนครชัยแอร์
 • จัดส่งพัสดุระหว่างจังหวัด ส่งด่วนถึงภายใน 1 วัน
 • มีบริการรับพัสดุที่สาขา หรือ จัดส่งพัสดุถึงบ้าน
  (ส่งถึงบ้านสำหรับผู้รับปลายทางที่กรุงเทพฯ และ นนทบุรี – อ.เมือง , ปากเกร็ด , บางบัวทอง , บางกรวย)
 • รถขนส่งวิ่งทุกวัน เป็นรถของบริษัทฯ
 • รองรับการส่งพัสดุหลากหลาย เช่น ต้นไม้ ผลไม้ ของสด อาหาร ข้าวสาร ซองเอกสาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนอะไหล่อิเลคทรอนิกส์
 • ไม่จำกัดรูปแบบหีบห่อ ส่งเป็นกระสอบ ส่งจักรยาน ส่งล้อรถ สามารถจัดส่งได้ (ผู้ส่งต้องแพคพัสดุให้อยู่ในสภาพแข็งแรงและเรียบร้อย) โดยขนาดของพัสดุ กว้าง + ยาว + สูง ขนาดรวมกันไม่เกิน 220 ซม.
 • มีระบบสมาชิก สำหรับลูกค้าทั่วไป หรือ นิติบุคคล – SME เพิ่มความคุ้มค่าให้การขนส่งสำหรับธุรกิจของท่าน
 • ดูแลสังคมด้วยใจ บริการรับสมัครสมาชิกกลุ่ม เกษตรกร และ ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อรับส่วนลดพิเศษ
 • ตรวจสอบสถานะการจัดส่งผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ได้
 • มี SMS แจ้งสถานะจัดส่ง สำหรับผู้ส่ง และผู้รับ


เพิ่มความคุ้มค่า เมื่อสมัครเป็นสมาชิก